seo terimleri

SEM (Search engine marketing): Arama motoru pazarlama

SERP (Search engine results page): Arama motorlarının siteleri belli algoritmalara göre sıralayarak sundukları sonuç sayfası.

Algorithm / Algoritma: Arama motorlarının web sitelerini sıralamak için kullandıkları bir takım matematiksel hesaplamalara dayanan işlemler dizisi.

Browser: İnterneti kullanmaya yarayan tarayıcılara verilen isimdir. Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome gibi.

Rank: Web sitesinin/sayfasının sahip olduğu sıradır.

On Page SEO: Site içeriklerinin optimizasyonunu ifaden site içi SEO çalışmaları.

Off Page SEO: Site Dışı optimizasyonunu ifaden SEO çalışmaları.

Content: İçerik

MetaTags: Site önyüzünde görünmeyen <head></head> etiketleri arasına yazılan ve sayfa hakkında birçok türde bilgi içeren (örn: site açıklaması, anahtar kelimeler, vb.) etiketler.

Counter: Sitenin günlük, aylık ziyaretçi sayısını, nereden geldiğini gösteren yazılımlardır.

Web Master: Web sitesini geliştiren kişi anlamındadır.

Directory: Siteleri kategorilendirmek için kullanılan web dizinlerdir.

Cookie: Kullanıcıların bilgisayarında depolanan küçük text dosyalarıdır. Kullanıcının sayfayı bir sonraki ziyaretinde tanınması için kullanılır.

seo
seo terimleri
seo kelimeleri

Digital Millennium Copyright Act (DMCA): Web site içerik koruma sistemi olarak adlandırılır.

Alexa: Sitelerin local veya global anlamda ziyaret edilebilirlik popülaritesini ölçen web sitesidir.

DMOZ: Bir çeşit toplist, dizin sitesidir. DMOZ, web siteleri editör onayından geçirdikten sonra onaylar.

Top List: Backlink almak için link alışverişi yapan siteler.

Sosyal Seeding: Sosyal Medya, Blog ve har türlü internet pazarlama teknikleri kullanarak bir konuyu viral etkisi haline getirmek.

Inbound Marketing: Hedef kitlenize yardım amaçla bir blog yazarak ziyaret ettirip müşteriye çevirmek.

Blog Farm: Link yaratmak için tek kişi tarafından yaratan birden fazla bloglar.

<head> etiketi: HTML belgesindeki üstbilgiyi gösteren bir öğe. Bu öğenin içeriği tarayıcıda görüntülenmez.

HTML (HyperText Markup Language): Köprü Metni Biçimlendirme Dili’nin kısaltması. Bu dil, web sayfası belgelerini tanımlamada kullanılır. Belge metni, köprü metinleri ve gömülü görseller dahil web sayfalarının temel öğelerini belirtir.

Snippet: Bir arama motorunun arama sonuçlarındaki sayfalarda ilgili web sayfasının başlığı altında görüntülenen metin. Web sayfasının özeti ve/veya arama kelimeleriyle eşleşen sayfa kısımları görüntülenir.

Açık Dizin Projesi (ODP): Dünyanın gönüllü çalışmaya dayalı en büyük web dizini (büyük bir ölçek halinde toplanan ve kategorilere göre düzenlenen İnternet bağlantıları listesi).

Alan adı: İnternet’te bir bilgisayarın veya ağın konumunu gösteren adres. Bu adlar, yinelenmeyi önlemek için kontrol altındadır.

Tarama: Web sitelerinin, dizine eklenmek üzere, arama motoru yazılımıyla (botlar) araştırılması.

Parametre:  Bir sitenin davranışını belirtmek için URL’de sağlanan veriler.

Kimlik (oturum kimliği): Sisteme veya ağ iletişimine erişim halindeki kullanıcının kimliğini belirleme ve/veya davranışını yönetme amacıyla sağlanan veri.

seo sözlükleri
seo terimi
seo optimizasyon terimleri

301 yönlendirme: Bir HTTP durum kodu Site ziyaretçisini belirli bir URL’ye otomatik olarak geçmeye zorlar.

Alt alan adı: Normal bir alan adından daha dar bir kategoriyi tanımlamak için kullanılan bir tür alan adı

Kök dizin: Bir site ağaç yapısının en üstündeki dizin. Bazen kök olarak adlandırılır.

404 (“sayfa bulunamadı” hatası): Bir HTTP durum kodu. Bu, tarayıcının istediği sayfayı, sunucunun bulamadığı anlamına gelir.

XML Site Haritası: Belirli bir web sitesindeki sayfaların listesi. Bu listeyi oluşturup göndererek, bir web sitesindeki tüm sayfaları

Flash: Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilmiş web teknolojisi veya yazılım. Ses, video ve animasyonu bir araya getiren web içeriği oluşturabilir.

JavaScript: Bir tür programlama dili. Birçok web hizmetinde kullanılan bu dil, web sayfalarına dinamik özellikler katabilir.

Açılır menü: Menüden içerik seçilebilen bir sistem. Kullanıcı menüyü tıkladığı zaman, açılan bir listede seçenekler görüntülenir.

HTTP durum kodu: Bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi yapılırken sunucudan gelen yanıtların anlamlarını açıklayan bir kod. Bu kod, üç sayısal basamak halinde atanır ve kullanılan sayıya göre farklı anlam taşır.

Kullanıcı deneyimi: Kullanıcının ürün, hizmet vb. kullanımıyla edindiği deneyim. (“keyif alma”, “rahatlık”, “kolaylık” vb.)

Erişilebilirlik: Kullanıcıların ve arama motorlarının içeriğe erişip kavrayabilmesi.

Sosyal medya hizmeti: Tanıdık kullanıcılar arasında bağlantılar kurulmasını teşvik edip düzenleyen, topluluk türü bir web hizmeti.

CSS: Web sayfasının tasarımını ve yerleşimini tanımlayan bir dilin kısaltması: Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Sayfaları)

Ekran okuyucu: Ekrandaki bilgileri sesli olarak okuyan veya Braille ekranına çıkaran yazılım.

Metin stili: Yazı tipi, boyut ve renk gibi metin biçimlendirme özellikleri.

HTTP üstbilgileri: HTTP’de (Köprü Metni Aktarım Protokolü), asıl verilerden önce gönderilen, farklı türlerde veriler.

<em>: Vurgulamayı belirten bir HTML etiketi. Standarda göre, vurguyu italik harf kullanımıyla gösterir.

<strong>: Güçlü vurguyu belirten bir HTML etiketi. Standarda göre, vurguyu kalın harf kullanımıyla gösterir

Joker karakter: Herhangi bir karakterin veya karakter dizesinin yerini alan karakter (*).

Robotları Dışlama Standardı (Robots Exclusion Standard): Web örümceklerinin/tarayıcıların, genel görüntülemeye kapalı bir web sitesine veya web sitesi bölümlerine erişmesini önleyen bir standartlar toplamı.

seo kurs
seo kursu
seo kursları

Proxy hizmeti: Dahili bir ağın harici bir ağ ile bağlantısında bu bağlantıyı üstlenerek temsil eden bilgisayar veya bu amaçla kullanılan işleve sahip yazılım.

Yorum spamı:  Blog yorum sütunlarında, mesaj panolarında ve benzeri yerlerde, söz konusu sayfaların içeriğiyle bağlantılı olmayan, gelişigüzel yapılan, reklam vb. amaçlı yayınlar.

CAPTCHA: İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi’nin (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) kısaltması.

Mobil Site Haritası: Cep telefonları için tasarlanmış web sayfalarının URL’lerini içeren bir XML site haritası.

XHTML Mobile: XHTML Mobile, HTML’den XML’e uyarlamayla yeniden tanımlanan ve ardından cep telefonlarında kullanılacak şekilde değişiklik yapılan bir biçimlendirme dilidir.

Compact HTML: HTML’e benzer bir biçimlendirme dili. Cep telefonlarında, PHS ve PDA’larda görüntülenebilecek web sayfaları oluştururken kullanılır.

Yönlendirme: Bir web sitesi ziyaretinde belirli bir web sayfasından başka bir web sayfasına otomatik olarak aktarılma.

RSS özet akışı: Bir sitedeki/blogdaki güncellemenin açıklandığı tam veya özet metin içeren veriler. RSS, RDF Site Summary (RDF Site Özeti) teriminin kısaltmasıdır. Benzer bir veri biçimini kullanan hizmet Atom’dur.

Title: Başlık. Web içeriğinin konusunun en fazla 70 karakterle özetlendiği başlıktır.

Description: Açıklama. Sayfa içeriği hakkında bilgi veren 150 – 165 karakterlik cümlelerdir.

Keywords: Anahtar kelime. Yazılan içerikte kullanılan ve kullanıcı profillerine göre seçilen sözcüklerdir.

Keywords Consistency: Anahtar kelime uyumluluğu. İçerik ve belirtilen keywordlerin birbirine uyumu.

Headings Başlık Etiketleri: <H1>, …, <H6> olarak adlandırılan başlık etiketleri, aranan kelimelerle ilgili ifadeleri temsil eden ve sayfalarda bulunan içerikleri tarif eden tanımlardır.

Google Preview: Google ön izleme. Web sayfalarında hata olup olmadığını kontrol eden sisteme verilen isimdir.

Alt Attribute: Resim Alt Özellik. Sitedeki resimlerin üzerine gelince ortaya çıkan yazı alt etiketi anlamına gelir.

Text/HTML Ratio: Kod Oranı. İçeriğin koda oranını belirleyen sistemdir.

Indexed Pages: İndexli Sayfalar. Google botları tarafından taranan ve dizine eklenen sayfalar anlamına gelmektedir.

In-Page Links (NoFollow- Follow-): Aynı internet sayfasında hypertext kullanılarak kullanıcının başka bir web sayfasına ya da uygulamaya yönlenmesini sağlayan bir bağlantıdır.

Broken Links: 404 Hatalar. Alınan ya da gönderilen linklerin ulaşılamıyor olması anlamına gelir.

Backlinks Counter: Backlink sayacı.  Sitenizde kaç adet backlink olduğunu gösterir.

Robots.txt: Arama motoru tarayıcılarının sitenizde erişmesini istemediğiniz yerleri gösteren ve sitenizin kök dizininde bulunan bir dosyadır.

seo eğitimi
seo eğitim
seo akademi

XML Sitemap: Site Haritası. GoogleBot gibi siteye uğrayan botların, siteyi daha iyi bir biçimde indexlemesi için rehberlik eden bir dosyadır.

URL Rewrite: Url Yapısı. Web sitenin karakter dizgisine verilen addır.

Underscores in the URLs: Altı çizili URL. Arama motorlarının önemli gördüğü URL yapılarıdır.

Blocking Factors (Flash - Frames): Bloklama katsayısı.

Blog: Site blog kontrolü. Web sitenizin bağlantılı olduğu blogları kontrol eder.

Related Websites: İlgili Siteler. Site ile alakalı olan diğer web adresleri.

Nested Tables Test: İç içe tablo. Sayfada iç içe geçmiş tablolara verilen isimdir. Birden fazla tablo sayfayı yavaşlatır.

Image Expires Tag Test: Resim tagi. İçerik bitiminde görselleri tagleme.

Favicon: Favorites icon kısaltması olan Favicon, Websitesi, URL veya Yer İşareti ikonu olarak bilinir.

Custom 404 Page: “Dosya bulunamıyor.” anlamına gelmektedir.

Conversion Forms: Dönüş formları. Sayfaya ya da reklama tıklanma oranını gösteren veri.

Above the Fold Content: Büyük başlık üstü. Sayfa hızını artırmak için yapılan uygulama.

Page Size: Sayfa boyutu. Sayfanın web sitesinde kapladığı alan.

Language: Html dili. Kodların yazıldığı dil anlamına gelmektedir.

Printability: Basılabilirlik. Sayfanın okunabilirliği ve basılabilmesi hakkında bilgi verir.

Email Privacy: Email Kodlama. Mail güvenliğini sağlar.

Spam Block: Ip blacklist. Kara listeye alınan ve bloklanan Iplerdir.

Web server: Web sunucusu. Web sayfalarını internette barındırmak için gerekli olan alanın kiralanmasıdır.

Font script: Yazı Boyutu. Web sayfalarında bulunan metinlerin boyutunu nitelendirir.

JavaScript Framework: Hazır fonksiyon ve bileşenleri ile web sayfalarını daha etkileşimli ve kullanışlı hale getiren sistem.

Video player: Video Oynatıcısı.

Programming language: Program dili. Bilgisayarlara hangi işi nasıl yapması gerektiğini öğreten sistem.

CMS: İçerik yönetim sistemi anlamına gelir. Rapor yazma ve veri toplama gibi kullanıcı tabanlı işlemleri yapar.

seo eğitmeni
seo eğitmen
seo eğitimleri

Analytics: Ücretsiz bir Google aracı. Sitenizi ziyaret eden kullanıcılar hakkında bilgi almanızı sağlar.

W3C Validity: W3 standartlarına uyumluluk anlamına gelir.

Doctype: DocType; sayfada kullanılan standartı browsera (tarayıcı) bildirmek için kullanılan bir yöntemdir.

Encoding: Web sitede yer alan metin ve görselleri şifreleme anlamına gelir.

Mobil görünürlük: Web sitelerinin telefonlarda ve mobil cihazlarda görünürlüğüdür.

Mobil yükleme hızı: Web sitelerinin mobil cihazlarda yüklenme hızıdır.

Mobile Optimization: Mobil optimizasyon anlamına gelir. Web sitelerinin mobil cihazlara uygun hale getirilmesidir.

Mobil CSS: CSS yani Cascading Style Sheets, basamaklı stil sayfaları anlamına gelir. Mobilde sayfaların tasarımı ve sunumunu yöneten bir dildir.

Meta Tag Viewport: Web sitesinde çalışmayı zoom yaparak, mobil tarayıcılarda büyütüp küçülterek gezinti yapmayı sağlayan tagdir.

Mobil Yönlendirme: İnternet sitesinin mobil bölümünün orjinal siteden farklı olması isteniyorsa mobil siteye yönlendirme kodu kullanılır. Girilen yerin bilgisayar mı mobil cihaz mı olduğunu anlamayı sağlar.

Flash içeriği: Web sitesinde yer alan vektörel içeriklerdir.

Site Loading Speed Test: Sayfa yüklenme hızı. SEO’da önemli faktörlerden biridir.

Mobile Load Time: Mobil yüklenme hızı. Sayfanın mobilde ne kadar sürede yüklendiğidir.

HTML Page Size Test: HTML sayfa boyut testi. Sayfanın büyüklüğünün uygunluğunu test eder.

HTML Compression/GZIP Test: Sayfanın sıkıştırılıp sıkıştırılmadığını kontrol eder.

Page Cache Test: Sayfanın ön belleğe alınıp alınamayacağını kontrol eder.

JS Minification Test: Java dosyasının küçültülmesini kontrol eder.

CSS Minification Test: CSS dosyasının küçültülmesini kontrol eder.

Server Signature (imza) Test: Server imza testi. Sitenin güvenliğini test eder.

Safe Browsing (g.tarama Test): Güvenlik testi.

Barındırıldığı Firma: Domainin barındırıldığı firmanın kontrolünü yapar.

IP Adresi: İnterneti ya da TCP/IP protokolü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adres.

IP Kayıtlı Diğer Siteler: IP adresinin kayıtlı olduğu sitelerin güvenliğini test eder.

Sunucu (hosting) Lokasyonu: Sunucunun bulunduğu ülke/şehirdir.

DNS Bilgileri: Mail sunucuları, domain isimleri ve IP adresleri gibi bilgileri tutan bir yapıdır.

SSL Sertifika: İnternet sitelerinde veri güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan uygulamadır.