dijital medya terimleri

Dijital Medya Terimleri SEO Kursu tarafından şöyle listelenmiştir.

A/B Test
İstatistiksel olarak bir sayfanın  bir bannerın, bir butonun verimliliğini ölçmesi için yapılan farklılaştırma testi.

Account Manager
Hesap yöneticisi, sistem hesaplarının yönetilmesini sağlayanlara denir.

Acquisition Cost
Kazanma maliyeti.

Ad Blocker
Reklam engelleme yazılımı.

Ad Flight
Kampanya süresi.

Ad Spending
Reklam harcamaları.

Advertirial
Haber görünümlü reklam.

Ad Space
Reklam alanı.

Advergaming
Marka veya kampanya için yapılan oyun.

Aspect Ratio
Görselin yüksekliğinin genişliğine oranı.

Adsense
Google’ın görsel ve metin reklam platformudur.

Affiliate Marketing
Affiliate Marketing ’de reklam veren, ürünlerini ya da servisini internet ortamında pazarlamaları karşılığı yayıncılara satış ya da lead başına önceden belirlenen bir komisyon ödemesidir.

Ajaxz  
Asynchronous JavaScript and XML vb. etkileşimli web uygulamaları oluşturmak için bir tekniktir. Ajax çıktığından beri flash kullanımı gittikçe azalmıştır.

Algoritma Bir arama motorunun organik arama sonuçlarında bir web sayfasının ilgi derecesini (ve dolayısıyla sıralamasını) belirlemek için kullanabileceği “kurallar” dizisi.

Alt Tag – Alt Txt
HTML de <img alt=” ” src=”#”/> kalıbıyla kullanılınır. Görsel içeriği arama motorları okuyamadığı için bunları tanımlayan ve anlamlandıran micro datalardır.

Anchor Text
Tıklanabilir metine denir.

Animated GIF 
Birden fazla resmi bir araya getirerek frameler şeklinde peş peşe gelen animasyonlu görsellere denir.

App
Application (uygulama) teriminin kısaltması ve program teriminin eş anlamlısı. Uygulamalar, yazılımın içinde kodlanmış olan ve bilgisayar donanımına verileri manipüle etme veya görüntüleme talimatı veren bir dizi talimattan oluşur.

Automation Center
Otomasyon merkezidir.  Örneğin; mail sisteminin otomasyonun, kurgusunun yapıldığı alan.

Avatar 
Sohbet odalarında, oyunlarda veya web sitesinde yardım işlevi olarak bir bireyi temsil etmek için kullanılan resim veya karikatür. 

Averaj Sayfa Görüntülenme ( Pages Per Visit )
Her bir tekil ziyaretçinin, web sitesinde görüntülediği toplam sayfa adedine göre, bir ziyaretçinin sitede ortalama kaç sayfa gezdiğinin sayısıdır.

Bandwidth
Bant Genişliği. İletişim hattının iletim hızı – genellikle saniye başına kilobayt (Kbps) cinsinden ölçülür. Bu, İnternet bağlantınızın bir saniyede taşıyabildiği veri miktarı ile ilgilidir.

Banner (superbanner, leaderboard)
İnternette yayınlanan ve genellikle bir sayfanın üstünde sabit bir şekilde yer alan uzun ve yatay çevrimiçi reklam.

Barter
Takas, değiş tokuş.

Behavioral  Targeting
Davranışsal hedefleme. Kullanıcı davranışına göre amaç belirleme.

Beta
Alfadan sonraki ilk aşama. Ortak alanda yayınlanan ve böylece hatalarının mümkün olduğu kadar büyük bir bölümünün tespit edilip giderilmesi ve kullanıcılar tarafından test edilebilmesi sağlanan bir uygulama (genellikle web sitesi).

Backlink
Bir web sayfasından başka bir web sayfasına Anchor Text ile veya açık bir URL ile gönderilen bağlantıya denir.

Bandwidth
Belli bir zaman aralığındaki veri hareketine denir.

Blacklists
Bir web sitesinin Google kalite kurallarına uygun olmaması sonucu Google’ın web sitesini kara liste denilen spam içerikli siteler grubuna eklemesidir.

Blog
Bir web günlüğü olarak bilinir. Blog kullanıcılarına bloggers denir.

Bookmarks
Sık kullanılanlar olarak bilinir. Browserlarda genellikle imleme ve sık kullanılanlara ekle seçenekleri olarak kendilerini gösterirler.

Bounce Rate
Web sitesine gelen ziyaretçilerin hemen çıkma oranını ifade eder.

Branding
Markalaşma.

Brand Awareness
Marka farkındalığı anlamına gelmektedir.

Brand Value
Marka değeri.

Breadcrumb
Bir web sayfasının kategori ağaç hiyerarşisine denir.

Broadband
Her zaman açık olan ve standart çevirmeli bağlantıya göre daha yüksek bit hızı (128 kbps veya üzeri) sağlayan İnternet bağlantısı. Sayfalar daha hızlı yüklendiği ve öğeler daha hızlı indirilebildiği için daha iyi bir internet deneyimi sağlar.

Buffering
Ara Belleğe Alma. Bir akışlı medya oynatıcısının bir dosyanın bölümlerini dosyayı oynatmaya başlamaya yetecek miktarda bilgi toplanana kadar kaydetmesi.

Buton
Genellikle bir web sitesi sayfasında gömülü olarak bulunan kare biçimli çevrimiçi reklam.

Business to Business (B2B)
İki farklı şirket arası gerçekleşen ticarete denir.

Business to Consumers (B2C)
Firma ile son kullanıcı arasında gerçekleşen ticarete denir.

Cache
Browserların, önceden ziyaret edilmiş  sitelerin verilerini hafızasında tutmasıdır.

Call To Action
Ziyaretçiyi harekete geçiren metin yazılardır. Örnek: Hemen İncele, Hemen Al, Sakın Kaçırma vb. gibi

Cap
Üst limit.

Capctcha
Yapılan işlemin ziyaretçi ya da bot tarafından yapıldığının anlaşılması için kullanılan testtir.

Cache Memory
Ön Bellek. Hali hazırda görüntülemiş olduğunuz web sayfalarını saklamak için kullanılan bellek. Bu sayfalara döndüğünüzde, sayfalar daha hızlı yüklenirler çünkü ön bellekte saklanmışlardır ve internet üzerinden tekrar indirilmelerine gerek yoktur.

Click Fraud
Sahte tıklamalara denir.

Click Tracking
Tıklamaları takip etmeyi ifade eder.

Click-through Rate (CTR)
Tıklama oranıdır.

Content Management System (İçerik Yönetim Sistemi,
Web site içeriğini yönetebileceğimiz sistemlere CMS denilmektedir.

Contextual advertising
Bağlamsal reklam. Belirli bir zamanda bir kullanıcı tarafından görüntülenmekte olan web sayfası üzerindeki içeriğe hedeflenmiş reklam.

Customer Relationship Management (CRM) 
Müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir.

Content
İçerik.

Conversion
Dönüşüm anlamına gelir. Belirtilen hedefin tamamlanması sonucu elde edilen kazanımı ifade eder.

Conversion Rate (CR)
Dönüşüm oranını ifade eder, yüzde ile gösterilir.

Cookies
Kullanıcının belirli bilgilerinin depolandığı alandır.

Cost Per Action (CPA)
Edinme başı maliyet olarak ifade edilir.

Cos Per Click (CPC – TBM)
Tıklama başı maliyet anlamına gelir. Örneğin;  Adwords reklamları.

Cost Per Lead (CPL)
Sabit bir ücret karşılığı üye kazanımı ifade eder.

Cost Per Mille (CPM – BGBM)
1000 gösterim başı gerçekleşen maliyete denir.

Cost Per Sale ( CPS)
Satış başı maliyet.

Cross Marketing
Çapraz pazarlama olarak ifade edilir. Daha fazla satış getirmek için yapılan kurgu, kampanyalardır.

CSS (Cascading Style Sheets)
Bir HTML belgesini biçimlendirmek için kullanılan yazılım dildir.

CTA: Call to Action
Yönlendirme butonlarına verilen ismin akronimi olan bu kavram, web sitelerinde kullanıcıları farklı sayfalara yönlendiren tüm bağlantı (link) ve butonlar için kullanılır.

Data Mining
Verileri ve datayı analiz ederek ilerlemeyi ifade eder. Gerçekleşmiş bir satışı, yenisi ile tekrarlatmak.

Database
Veri tabanı anlamına gelir. Bir sitenin bilgilerinin depolamasına verilen isimdir.

Data Import
Sisteme veri ekleme anlamına gelir.

Data Export
Sistemdeki veriyi dışarı aktarma anlamına gelir.

Dead Link
Bir siteye giden bağlantıların görüntülenemiyor olması sonucu sayfa linkine verilen isimdir.

DNS (Domain Name System)
Alan adı sistemi olarak ifade edilir.

Digital Advertising
Dijital reklamcılık. Online medya araçlarını kullanarak tanıtım yapma.

Digital Media Planning
Dijital medya planlama.

Direct Marketing
Doğrudan pazarlama.

Display Advertising
Görüntüleme esaslı reklam, görüntülü reklam.

Ecommerce Tracking
E-ticaret istatistikleri anlamına gelir.

Electronic Payment
Elektronik ödeme anlamalına gelir.

E-Mail
Elektronik posta anlamına gelir. Online haberleşme aracıdır.

E-mail Marketing
Elektronik posta ile yapılan pazarlama faaliyetlerine denir.

Engagement
Katılım, etkileşim.

External Referrer
Web sitesinden dışarı giden bir URL’i ifade eder.

Expandable banner/skyscraper
Genişletilebilir banner/gökdelen. Kullanıcının eylemine göre, örneğin fareyi üzerine getirmesine göre, sayfada genişleyen reklam yerleştirmeleri.

FTP (File Transfer Protocol)
Sunucuya dosya aktarımı yapmayı ifade eden protokoldür.

Firewall
Güvenlik duvarı.

Floating ad
Kayan reklam.

Frequency
Sıklık, frekans.

Geographical Targeting
Coğrafi hedefleme anlamına gelir.

Google AdWords
Google’ın reklam yönetimi için çıkardığı ürün.

Google Analytics
Google’ın web sitelerindeki ziyaretlerinden tutun tüm istatistiki analizleri alabileceğiniz (ziyaret tabanlı) bir ürün.

Graphical User Interface
Grafik kullanıcı ara yüzü.

Hard Bounce
Var olmayan yada hatalı mail adreslerine gönderilen maillerin iletilememesini anlamına gelir.

Heading Tags
H1, H2, H3, H4 tagları olarak da bilinen farklı amaçlarda kullanılan başlık taglarıdır.

Heat Map
Ziyaretçi hareketlerinin yoğunluğuna göre yapılan verilen sıcaklık haritasıdır.

Hidden Text
Bir web sayfasında gizlenmiş içeriğe hidden text denir.

HTML
Zengin metin işaret dili olarak ta bilinen, internet programlama dilidir. Şuanda html 5 kullanılmaktadır.

iFrame
İçeriğini asıl sayfa dışında başka bir siteden alan çerçevelerdir.

Impressions
Web sayfasının veya reklamın görünmesini, etkileşimini ifade eder.

In-House Ad
Kurum içi reklam.

Index
Bir arama motorunun taradığı sayfa sayısını ifade eder.

Interruptive formats
Kullanıcıların ekranlarında web içeriğinin üzerinde (ve bazen web sayfası görüntülenmeden önce) görüntülenen ve statik, tek sayfalı fırlama ekranlarından tam hareketli animasyon reklamlarına kadar çeşitli türleri bulunan çevrimiçi reklam formatları.

Keyword
Bir arama motorunda yapılan herhangi bir kelime veya kelime grubuna verilen ad.

Keyword Density
Anahtar kelime yoğunluğu.

Keyword Rankings
Anahtar kelime sıralamasını ifade eder.

LAN (Yerel Alan Ağı)
Tek bir fiziksel konumda birbirine bağlı olan bilgisayarlar grubu.

Landing Page
Bir web sitesindeki açılış sayfasını ifade eder.

Lead
Potansiyel müşteriyi ifade eder.

Link
Web sitesine giden bağlantıya denir.

Load Tim
Bir sayfanın yüklenme süresidir.

Meta Tag
Bir web sayfasını arama motorlarının anlayacağı dilde anlatan web sitesinde <head> </head> arasında ifade edilen dataları ifade eder, Örn: Meta Description, Meta Keywords

Mikro site
Bir reklama tıklanarak erişilen alt site. Kullanıcı, yayıncının web sitesinde kalır ama reklamcı tarafından sunulan daha fazla bilgiye erişim sağlar.

MP3
Bir .wav dosyasına göre 12 kat daha fazla sıkıştırılmış ses dosyası formatı.

MPEG
Video klipleri sıkıştırmak ve internet üzerinden iletmek için kullanılan dosya formatı.

NoFollow Link, NoIndex
Arama motoru botlarının takip etmesini istemediğimiz linklere eklenilen kod biçimidir.

Opt-in
Bir bireyin bir şirkete kendi verilerini pazarlama amacıyla kullanma izni vermesi.

Opt-out
Bir bireyin bir şirkete kendi verilerini pazarlama amacıyla kullanma izni vermediğini belirtmesi.

Open Source
Açık kaynaklı kodları ifade eder.

Overview
İstatistik genel bakış alanıdır.

Page Views
Bir sayfanın gerçekleşmiş gösterimlerini ifade eder.

Page Rank
Bir web sayfasının internet üzerindeki değerini ifade eder.

Paid Listing
Ödemeli Listeleme Reklamcının listede yer almak için PPC modeline göre ödeme yaptığı arama sonuçları listesi. Bu liste genellikle sayfanın üst tarafında veya sağ alt tarafında, organik arama sonuçlarından ayrı bir bölüm olarak görüntülenir.

Pay Per Click, Pay Per Lead
Tıklama başına ödemeyi ifade eder, Lead ise ödemenin tıklama başına değil de bir hedefi gerçekleştirmesi üzerine ödemeyi ifade eder.

Pop-up
Bir web sayfasını örtecek biçimde açılan çevrimiçi reklam.

Publisher
Yayıncı manasına gelir.

Post Click Conversion (PCC)
Yayınlanan reklamın amacına göre gerçekleşen tıklamaların oranıdır.

Ranking
Bir kelimenin arama motorlarındaki sıralamasını ifade eder.

Real Time Bidding( RTB)
Gerçek Zamanlı Hedefleme, eş zamanlı olarak yapılan satma ve satın alma modelidir.

Referral 
Bir web sitesi tarafından tavsiye edilmeyi ifade eder.

Return Visitor
Geri dönüş gerçekleştirmiş ziyaretçiyi ifade eder.

Revenue
Gerçekleşmiş geliri ifade eder.

Robot.txt
Web sitesi kök dizininde saklanan ve arama motorlarına kısıtlanan sayfaları ya da okumasını istediğimiz sayfaları gösteren dosya ismine verilen addır.

RSS
Web sitesi içeriğini (genellikle bloglarda yer alan veya yeni web sitelerinde yer alan içeriği) işaretlemenize ve bu içerikteki yeni girdileri biriktirerek doğrudan bir kullanıcının bilgisayarına iletilebilecek kolay okunur bir formata dönüştürmenize olanak sağlayan yazılım.

ROI
Return On Investment, yani “Yatırım Geri Dönüşümü”nü ifade eder. Kar oranı olarak da bilinir.

Sandbox
Google tarafından uygulanan filitreleme yöntemidir.

Search Engine Optimization – SEO
Arama Motoru Optimizasyonu. Web sitelerini arama motorları kriterlerine göre optimize etme anlamı taşır.

SERP
Search Engine Results Page. Bir anahtar kelimenin arama motorlarındaki sıralamasının değişim durumunu ifade eden analize verilen isimdir.

Sitemap
Bir web sitesinin hiyerarşisinin, haritasının arama motorları tarafından düzgün okuması için yapılan site kullanım şemasıdır.

SMTP
Simple Mail Transfer Protocol.  Türkçe ye cevirildiği gibi, kolay posta gönderim protokolü.

Spam
Kullanıcının talep etmediği e-mailleri ona göndermeye spam denir.

Spider
Webde gezinen ve anahtar kelimelere göre endekslenmek üzere web sayfalarını toplayan program. Arama motorları tarafından, arama sonuçları sayfasının formüle edilmesi için kullanılır.

Targetting
Hedeflemeyi ifade eder.

Tracking
Bir kampanya veya site için istatistik toplamayı ifade eder. Kısaca takip etme diyebiliriz.

Trafik
Bir web sitesine gelen ziyaretçi sayısı.

Trends
Veri hacimlerinin yükselişini ve gelişiminin sağlandığı  sorgu ve istatistiklere denir.

Unique Visitors
Bir web sitesine giren tekil ziyaretçilere denir.

URL Rewriting
Bir web sitesinin URL’lerini arama motorları için url friendly denilen yapıya çevirmek adına URL’lerin parametrik olmayan URL lere çevrilmesi işlemine denir.

Usability
Bir web sitesinin kullanıcı açısından ne kadar kullanılabilir olduğunun ölçülmesini ifade eder.

Web 2.0 Web 2.0 terimi
Yeni nesil internet kullanımını tarif etmektedir. Web 2.0, internetin iki yönlü bir medya aracı olma yönündeki evriminde tüketiciyi önemli bir katkı unsuru olarak tanımlar.

Whitelist
Beyaz liste ya da e-posta beyaz listesi, kullanıcının e-posta göndermesinin kabul edilebilir olduğunu düşündüğü irtibat kişilerinin listesidir; bu kişilerden gelen e-postalar çöp kutusuna gönderilmez.

Wi-Fi (Wireless Fidelity)
İnternet’e kablosuz biçimde bağlanma kabiliyeti. Kafelerde, havaalanlarında vb. bulunan internet “hotspot”ları bu teknolojiyi kullanır.

SEO Kursu Popüler İlk 10 Sosyal Medya Platformu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz