Bu web sitesini kullanmanız ve/ veya kişisel bilgilerinizi SEO Akademi’ye vermeniz halinde, kişisel bilgilerinizin işbu Politika'da belirtildiği gibi kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. SEO Akademi, kişisel bilgilerinizi, izniniz olmadan, pazarlama amacıyla bu tip ve diğer şirketlere açıklamamaktadır.

Özel Hayatın Gizliliği

SEO Akademi, özel hayatınızın gizliliğini korumayı ve yürürlükteki veri koruma ve gizlilik kanunlarına uygun şekilde hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Ürün ve hizmetlerimizle alakalı olarak derlediğimiz bilgilerin ne tür bilgiler olduğunu ve bu bilgileri ne çerçevede işlediğimizi anlamanızda işbu Gizlilik Politikası’nın yardımcı olacağını umuyoruz. "Kişisel bilgiler" terimi, işbu Politika’da kullanıldığında kimliği tespit edilmiş veya tespit edilebilir bir şahısla (yani gerçek kişiyle) ilgili bilgileri ifade eder.

SEO Akademi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak toplanan kişisel bilgiler bu Politika’nın kapsamına girmektedir.

Bu web sitesini kullanmanız ve/ veya kişisel bilgilerinizi SEO Akademi’ye vermeniz halinde, kişisel bilgilerinizin işbu Politika'da belirtildiği gibi kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

Derlediğimiz Veriler

Kişisel bilgilerinizi, genellikle, hizmetlerimizi kullandığınızda veya kullanmak için üye olduğunuzda; eğitim promosyonları veya kampanyalara katıldığınızda veya bizimle diğer türlü ilişkilerde bulunduğunuzda toplamaktayız.

Bize Verdiğiniz Bilgiler

SEO Akademi, hizmetleri için kaydolduğunuzda, ürününü satın aldığınızda, satış promosyonlarına katıldığınızda veya kursla iletişime geçtiğinizde, kimlik doğrulamak, yapılan işlemleri geçerli kılmak, ya da iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyulan ad, soy ad, e-posta adresi, posta adresi, kullanıcı ismi, şifresi gibi bilgileri veya diğer tanıtıcı bilgileri vermenizi isteyebilir.

SEO Akademi, demografik nitelikte bilgileri, örneğin, yaşınızı, cinsiyetinizi, posta kodunuzu ve dil tercihlerinizi toplayabilir.

SEO Akademi, adres satışında bulunan şirketlerden ve kamuya açık diğer kaynaklardan da geçerli yasaların izin verdiği ölçüde bazı kişisel bilgilerinizi toplayabilir.

SEO Akademi ile İşlemleriniz

SEO Akademi ürün ve/ veya hizmetlerini satın almanız veya kullanmanız veya SEO Akademi ile başka bir şekilde iletişim kurmanız neticesinde bilgilerinizi toplayabilir veya sizden bilgi talep edebilir.

Bu bilgiler arasında, örnek olarak, sorguladığınız veya talepte bulunduğunuz eğitim detayları, hizmet bilgileri, finansal bilgiler, sözleşme detayları, iletişim ve irtibat süreçlerinin kayıtları olabilir.

Ürün ve Hizmet Sunumu

SEO Akademi, kişisel bilgilerinizi, isteklerinizi yerine getirmek, siparişlerinizi işleme almak, mevcut sözleşmenizi yerine getirmek veya yürürlüğe koymak, ürün ve hizmetlerinin fonksiyonel ve emniyetli olmalarını sağlamak, kimliğinizi tespit etmek ve hileli işlem, sahtekarlık veya diğer türlü suistimalleri önlemek ve araştırmak amacıyla kullanabilir.

İletişim Kurmak ve Pazarlama

SEO Akademi, kişisel bilgilerinizi sizinle iletişim kurmak, örneğin, kullanmakta olduğunuz ürün ve/ veya servislerimiz hakkında size bilgi aktarmak veya müşteri memnuniyeti anketleri hakkında sizinle irtibata geçmek için kullanabilir.

Bu bilgiler, pazarlama veya araştırma amaçlarıyla, örneğin, piyasa araştırmalarında bulunmak için de kullanılabilir. Aynı zamanda, bazı ürün ve hizmetlerimiz, başka şirketlere ait ürün ve hizmetleri tanıtmak için kullanılabilir.

Zorunlu Açıklamalar

SEO Akademi, zorunlu mevzuat çerçevesinde kişisel bilgilerinizi belirli makamlara veya sair üçüncü şahıslara, örneğin, kendisinin veya adına hareket eden üçüncü şahısların faaliyet gösterdiği ülkelerdeki resmi makamlara açıklamak zorunda olabilir.

SEO Akademi, kişisel bilgilerinizi, örneğin özel hukuk ve ceza davalarında kendi meşru menfaatlerini müdafaa amacıyla yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde açıklayabilir ve başka bir şekilde kullanabilir.

Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin korunması için SEO Akademi teknik ve kurumsal bilgi güvenliği önlemlerini almaktadır. Bu önlemler arasında, uygun durumlarda, güvenlik duvarlarının kullanılması, güvenli sunucuların, şifrelemenin kullanılması, uygun erişim hakları sistem ve süreçlerinin uygulanması, işlemcilerin titiz şekilde seçimi ile kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımının veya ifşasının önüne geçmek için uygun seviyede koruma sağlayacak ticari ve teknik açıdan makul diğer önlemlerin uygulanması yer almaktadır.

Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi

SEO Akademi, önceden ihbarda bulunarak veya bulunmadan işbu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman değiştirebileceği gibi bu siteyi her an değiştirebilir veya bu siteye erişimi sona erdirebilir.

Fakat işbu Gizlilik Politikası’nın esasa ilişkin ve olumsuz bir açıdan değiştirilmesi halinde SEO Akademi, Politika’nın başına ve sitenin ana sayfasına bu değişikliği yansıtan bir not iliştirecek ve bu not 30 gün süreyle kalacaktır. İşbu Gizlilik Politikası sayfasını zaman zaman ziyaret ederek değişikliklerden haberdar olmanızı tavsiye ederiz.