Madde 1 (Tanımlar): İşbu sözleşme kapsamında SEO Akademi Eğitim Merkezi "Kurs"; bu kurstan eğitim alan kişi ise, "Kursiyer" olarak anılacaktır. "Bir dönem" ise, kayıt formunun “kurs başlangıcı” ve “kurs bitişi” başlığı altında belirtilen kurs başlangıç tarihi ile kurs bitiş tarihi arasındaki süreyi ve bu süre içerisinde alınan eğitimi nitelemektedir.

Madde 2: İşbu sözleşme ile kurs kursiyerine vaat ettiği eğitimi vermekle; kursiyer ise, almış olduğu bu eğitimin maddi karşılığını ödemekle ve işbu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bununla birlikte kursiyer; işbu sözleşme kapsamında yer almayan ancak kursun faaliyetini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için belirlenmiş olan kurallara da uymakla yükümlüdür.

Kursiyerin 18 yaşından küçük olması durumunda, işbu eğitim sözleşmesi ve söz konusu olabilecek tüm sözleşmeler ve içerdikleri şartlar, veli tarafından da okunmuş ve kabul edilmiş sayılmaktadır.

Madde 3: İşbu sözleşme, kabul edildiği tarihten itibaren, kursiyerin kursa devam ettiği / edeceğini taahhüt ettiği kurs dönemleri boyunca geçerlidir. Şöyle ki, kursun bitiş tarihinden sonra yenilenmediği taktirde, herhangi bir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş olur.

Madde 4 (Kayıt Koşulları): Kursiyerin kursa kaydının yapılabilmesi için, kayıt formunun doldurulması, eğitim sözleşmesinin kabul edilmesi, kayıt ücretinin ve gerekli tüm kurs ücretinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek tüm masrafların kursa ödenmiş olması gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin “Kurs Başlangıç Tarihi”nden en az 1 hafta öncesinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kursiyerde olup, böylesi bir durumda dahi, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde ortaya çıkan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Kursiyer kayıt ve kurs ücretini ödemek suretiyle kaydını kesinleştirdikten sonra, kursun başlangıç tarihinden önceki 1 hafta içerisinde kaydını iptal edemez. Kursa katılmasa dahi kayıt şartlarına aynen riayet etmek durumundadır. Kurs ücreti hiçbir surette iade edilmeyecektir.

Kursun başlangıç tarihinden 1 hafta öncesine kadar yapılacak kayıt iptallerinde ise, kayıt ücreti dışındaki kurs ücreti iade edilecektir. Bu iade işleminde çıkan masraflar (banka komisyonu, havale ücretleri vb. Gibi) kursiyere ait olup iade edilecek tutardan düşülmektedir.

Kayıt ücreti, her bir kursiyer için sadece bir defaya mahsus olarak ödenmektedir.

Madde 5 (Yurtdışından Katılım): Kurs, yurt dışından Türkiye’ye gelecek olan kursiyerlerin katılımına açıktır. Yurt dışından gelecek katılımcılar için yetkili acenteler ve SEO Akademi şubeleri tarafından yapılacak olan (şayet yapılmış ise) ekstra sözleşme ve işbu kayıt sözleşmesi birlikte geçerli olacak ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olacaklardır.

Kurs koşulları, yurt dışından kayıt yaptıran kursiyerler için de aynı şekilde geçerlidir. Ancak; kurs, gerekli gördüğü takdirde, bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Yurt dışından yapılacak kayıtlarda da, kurs ücretinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek tüm masrafların kursa ödenmiş olması şartı aranacaktır. Ödeme, elden, banka havalesi (bkz. banka bilgileri) yoluyla veya yetkili acente/şube aracılığıyla yapılabilir.

Ödeme yapılmadan önce mutlaka kursa danışılmalı ve ödeme acente aracılığıyla yapılıyorsa, acentenin yetkisi kursa sorulmalıdır. Ortaya çıkabilecek kötü niyetli davranışlardan dolayı kurs, kendi yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Yurtdışı kayıtları, kurs başlangıç tarihinden en az 2 hafta önce gerçekleştirilmelidir. Kurs, bu süreden daha az bir süre öncesinde yapılacak başvuruları kabul edip etmemekte serbesttir. Aynı şekilde kurs; yurtdışından yapılacak başvuruların tümünü, herhangi bir sebep göstermeksizin kabul edip etmemekte de serbesttir.

Derslere yurtdışından katılacak kursiyerler için kursun sorumluluğu, kayıt prosedürünü gerçekleştirmek, kursiyer tarafından istenen ekstra (şayet varsa) hizmetlerde yardımcı olmak (konaklama, havaalanında karşılama - uğurlama vb.) ve kursiyerin kaydına ilişkin hazırlanmış resmi bir belgeyi kursiyere ulaştırmakla sınırlıdır. Kurs, bunun dışında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Katılımcının vize alamaması durumunda kurs, herhangi bir sorumluluk kabul etmediği gibi herhangi bir taahhütte de bulunmamaktadır.

Katılımcıların ulaşım ve konaklama durumları akademi tarafından organize edilecektir. Kurs, uygun gördüğü dönemlerde, katılımcıları havaalanından veya aynı şehirdeki bir başka noktadan karşılayabilecek ve aynı şekilde kurs bitiminde uğurlayabilecektir. Bu hizmet ekstra ücrete tabi olup, karşılama ücreti olan kursiyer tarafından önceden peşin olarak ödenecektir. Kurs, bu hizmeti sunup sunmama konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 6 (Diğer Koşullar): Kursiyer, derslere devam etsin veya etmesin, kayıt olduğu eğitim dönem(ler)inin ücretini ödemekle yükümlüdür. Devamsızlık durumunda, ödenmiş olan kurs ücreti ve diğer ücretler kursiyere geri iade edilmez.
Kursiyer, eğitimini sürdürebilmesi için, kurs tarafından kendisine bildirilen eğitim materyallerini kendi imkanları ile temin etmek zorundadır. Kurs, kaliteli bir eğitim verebilmek adına, uygun gördüğü ders materyallerini kullanma ve önceden kullandığı materyalleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumda da kursiyer, bu paragrafta sözü edilen şartlara uymakla yükümlüdür.

Kursiyer belli eğitim dönemlerinin sonunda, bir seviye bitirme sınavına tabi tutulmayacaktır.
Kursiyer, kendisi hakkında verdiği bilgilerin doğru olduğunu, yanlış olarak beyan ettiği herhangi bir bilgiden ötürü oluşabilecek zararın kendisinden tazmin edileceğini bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.
Kurs, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir neden göstermeksizin, sınıfı kapatma hakkını saklı tutar. Bu durumda, kursiyerden alınan tüm ücretler iade edilir.

Bir sınıfın açılabilmesi için sınıf mevcudu minimum 7 kişi olmalıdır. 7 kişinin altında olması halinde SEO Akademi sınıfı kapatma hakkını saklı tutar. Ancak özellikle şehir dışından ve yurtdışından gelen kursiyerleri mağdur etmemek amacıyla sınıf açmaktadır.

Bulunduğu ülkenin kanunlarına ve/veya kurs kurallarına riayet etmeyen kursiyerlerin programla ilişiği kesilir. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi talep edilemez.

Deprem, su baskını, yangın, elektrik kesintisi gibi mücbir sebeplerden dolayı yapılamayan dersler hakkında kurstan herhangi bir talepte bulunulamaz.

Madde 7 (Anlaşmazlıkların Çözümü): Taraflar, herhangi bir ihtilaf vukuunda sorunları sulhen halletmeye çalışırlar; bununla birlikte, sulhen halledilemeyen sorunların çözümü için Türk mahkemelerinin ve ilgili resmi kurumlarının yetkili olacağını kabul ve beyan ederler.

Hesap Adı:Webhome İnternet Reklam ve Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti.
Müşteri No:0021461012
Şube / Kodu:Florya / 690
Hesap No:65955
IBAN No:TR26 0004 6006 9088 8000 065955
Hesap Adı:Webhome İnternet Reklam ve Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti.
Müşteri No:23217124
Şube / Kodu:Florya / 407
Hesap No:6297465
IBAN No:TR60 0006 2000 4070 0006 297465
Hesap Adı:Webhome İnternet Reklam ve Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti.
Müşteri No:1005601
Şube / Kodu:Florya / 701
Hesap No:89995416
IBAN No:TR82 0006 7010 0000 0089 995416