seo terimler sözlüğü

SEM (Search engine marketing): Arama motoru pazarlama
SERP (Search engine results page): Arama motorlarının siteleri belli algoritmalara göre sıralayarak sundukları sonuç sayfası.
Algorithm / Algoritma: Arama motorlarının web sitelerini sıralamak için kullandıkları bir takım matematiksel hesaplamalara dayanan işlemler dizisi.
Browser: İnterneti kullanmaya yarayan tarayıcılara verilen isimdir. Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome gibi.
Rank: Web sitesinin/sayfasının sahip olduğu sıradır.
On Page SEO: Site içeriklerinin optimizasyonunu ifaden site içi SEO çalışmaları.
Off Page SEO: Site Dışı optimizasyonunu ifaden SEO çalışmaları.
Content: İçerik
MetaTags: Site önyüzünde görünmeyen etiketleri arasına yazılan ve sayfa hakkında birçok türde bilgi içeren (örn: site açıklaması, anahtar kelimeler, vb.) etiketler.
Counter: Sitenin günlük, aylık ziyaretçi sayısını, nereden geldiğini gösteren yazılımlardır.
Web Master: Web sitesini geliştiren kişi anlamındadır.
Directory: Siteleri kategorilendirmek için kullanılan web dizinlerdir.
Cookie: Kullanıcıların bilgisayarında depolanan küçük text dosyalarıdır. Kullanıcının sayfayı bir sonraki ziyaretinde tanınması için kullanılır.

seo

seo terimleri

seo kelimeleri

Digital Millennium Copyright Act (DMCA): Web site içerik koruma sistemi olarak adlandırılır.
Alexa: Sitelerin local veya global anlamda ziyaret edilebilirlik popülaritesini ölçen web sitesidir.
DMOZ: Bir çeşit toplist, dizin sitesidir. DMOZ, web siteleri editör onayından geçirdikten sonra onaylar.
Top List: Backlink almak için link alışverişi yapan siteler.
Sosyal Seeding: Sosyal Medya, Blog ve har türlü internet pazarlama teknikleri kullanarak bir konuyu viral etkisi haline getirmek.
Inbound Marketing: Hedef kitlenize yardım amaçla bir blog yazarak ziyaret ettirip müşteriye çevirmek.
Blog Farm: Link yaratmak için tek kişi tarafından yaratan birden fazla bloglar.
etiketi: HTML belgesindeki üstbilgiyi gösteren bir öğe. Bu öğenin içeriği tarayıcıda görüntülenmez.
HTML (HyperText Markup Language): Köprü Metni Biçimlendirme Dili’nin kısaltması. Bu dil, web sayfası belgelerini tanımlamada kullanılır. Belge metni, köprü metinleri ve gömülü görseller dahil web sayfalarının temel öğelerini belirtir.
Snippet: Bir arama motorunun arama sonuçlarındaki sayfalarda ilgili web sayfasının başlığı altında görüntülenen metin. Web sayfasının özeti ve/veya arama kelimeleriyle eşleşen sayfa kısımları görüntülenir.
Açık Dizin Projesi (ODP): Dünyanın gönüllü çalışmaya dayalı en büyük web dizini (büyük bir ölçek halinde toplanan ve kategorilere göre düzenlenen İnternet bağlantıları listesi).
Alan adı: İnternet’te bir bilgisayarın veya ağın konumunu gösteren adres. Bu adlar, yinelenmeyi önlemek için kontrol altındadır.
Tarama: Web sitelerinin, dizine eklenmek üzere, arama motoru yazılımıyla (botlar) araştırılması.
Parametre:  Bir sitenin davranışını belirtmek için URL’de sağlanan veriler.
Kimlik (oturum kimliği): Sisteme veya ağ iletişimine erişim halindeki kullanıcının kimliğini belirleme ve/veya davranışını yönetme amacıyla sağlanan veri.

seo sözlükleri

seo terimi

seo optimizasyon terimleri

301 yönlendirme: Bir HTTP durum kodu Site ziyaretçisini belirli bir URL’ye otomatik olarak geçmeye zorlar.
Alt alan adı: Normal bir alan adından daha dar bir kategoriyi tanımlamak için kullanılan bir tür alan adı
Kök dizin: Bir site ağaç yapısının en üstündeki dizin. Bazen kök olarak adlandırılır.
404 (“sayfa bulunamadı” hatası): Bir HTTP durum kodu. Bu, tarayıcının istediği sayfayı, sunucunun bulamadığı anlamına gelir.
XML Site Haritası: Belirli bir web sitesindeki sayfaların listesi. Bu listeyi oluşturup göndererek, bir web sitesindeki tüm sayfaları
Flash: Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilmiş web teknolojisi veya yazılım. Ses, video ve animasyonu bir araya getiren web içeriği oluşturabilir.
JavaScript: Bir tür programlama dili. Birçok web hizmetinde kullanılan bu dil, web sayfalarına dinamik özellikler katabilir.
Açılır menü: Menüden içerik seçilebilen bir sistem. Kullanıcı menüyü tıkladığı zaman, açılan bir listede seçenekler görüntülenir.
HTTP durum kodu: Bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi yapılırken sunucudan gelen yanıtların anlamlarını açıklayan bir kod. Bu kod, üç sayısal basamak halinde atanır ve kullanılan sayıya göre farklı anlam taşır.
Kullanıcı deneyimi: Kullanıcının ürün, hizmet vb. kullanımıyla edindiği deneyim. (“keyif alma”, “rahatlık”, “kolaylık” vb.)
Erişilebilirlik: Kullanıcıların ve arama motorlarının içeriğe erişip kavrayabilmesi.
Sosyal medya hizmeti: Tanıdık kullanıcılar arasında bağlantılar kurulmasını teşvik edip düzenleyen, topluluk türü bir web hizmeti.
CSS: Web sayfasının tasarımını ve yerleşimini tanımlayan bir dilin kısaltması: Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Sayfaları)
Ekran okuyucu: Ekrandaki bilgileri sesli olarak okuyan veya Braille ekranına çıkaran yazılım.
Metin stili: Yazı tipi, boyut ve renk gibi metin biçimlendirme özellikleri.
HTTP üstbilgileri: HTTP’de (Köprü Metni Aktarım Protokolü), asıl verilerden önce gönderilen, farklı türlerde veriler.
: Vurgulamayı belirten bir HTML etiketi. Standarda göre, vurguyu italik harf kullanımıyla gösterir.
: Güçlü vurguyu belirten bir HTML etiketi. Standarda göre, vurguyu kalın harf kullanımıyla gösterir
Joker karakter: Herhangi bir karakterin veya karakter dizesinin yerini alan karakter (*).
Robotları Dışlama Standardı (Robots Exclusion Standard): Web örümceklerinin/tarayıcıların, genel görüntülemeye kapalı bir web sitesine veya web sitesi bölümlerine erişmesini önleyen bir standartlar toplamı.

seo kurs

seo kursu

seo kursları

Proxy hizmeti: Dahili bir ağın harici bir ağ ile bağlantısında bu bağlantıyı üstlenerek temsil eden bilgisayar veya bu amaçla kullanılan işleve sahip yazılım.
Yorum spamı:  Blog yorum sütunlarında, mesaj panolarında ve benzeri yerlerde, söz konusu sayfaların içeriğiyle bağlantılı olmayan, gelişigüzel yapılan, reklam vb. amaçlı yayınlar.
CAPTCHA: İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi’nin (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) kısaltması.
Mobil Site Haritası: Cep telefonları için tasarlanmış web sayfalarının URL’lerini içeren bir XML site haritası.
XHTML Mobile: XHTML Mobile, HTML’den XML’e uyarlamayla yeniden tanımlanan ve ardından cep telefonlarında kullanılacak şekilde değişiklik yapılan bir biçimlendirme dilidir.
Compact HTML: HTML’e benzer bir biçimlendirme dili. Cep telefonlarında, PHS ve PDA’larda görüntülenebilecek web sayfaları oluştururken kullanılır.
Yönlendirme: Bir web sitesi ziyaretinde belirli bir web sayfasından başka bir web sayfasına otomatik olarak aktarılma.
RSS özet akışı: Bir sitedeki/blogdaki güncellemenin açıklandığı tam veya özet metin içeren veriler. RSS, RDF Site Summary (RDF Site Özeti) teriminin kısaltmasıdır. Benzer bir veri biçimini kullanan hizmet Atom’dur.
Title: Başlık. Web içeriğinin konusunun en fazla 70 karakterle özetlendiği başlıktır.
Description: Açıklama. Sayfa içeriği hakkında bilgi veren 150 – 165 karakterlik cümlelerdir.
Keywords: Anahtar kelime. Yazılan içerikte kullanılan ve kullanıcı profillerine göre seçilen sözcüklerdir.
Keywords Consistency: Anahtar kelime uyumluluğu. İçerik ve belirtilen keywordlerin birbirine uyumu.
Headings Başlık Etiketleri:

, …,

olarak adlandırılan başlık etiketleri, aranan kelimelerle ilgili ifadeleri temsil eden ve sayfalarda bulunan içerikleri tarif eden tanımlardır.
Google Preview: Google ön izleme. Web sayfalarında hata olup olmadığını kontrol eden sisteme verilen isimdir.
Alt Attribute: Resim Alt Özellik. Sitedeki resimlerin üzerine gelince ortaya çıkan yazı alt etiketi anlamına gelir.
Text/HTML Ratio: Kod Oranı. İçeriğin koda oranını belirleyen sistemdir.
Indexed Pages: İndexli Sayfalar. Google botları tarafından taranan ve dizine eklenen sayfalar anlamına gelmektedir.
In-Page Links (NoFollow- Follow-): Aynı internet sayfasında hypertext kullanılarak kullanıcının başka bir web sayfasına ya da uygulamaya yönlenmesini sağlayan bir bağlantıdır.
Broken Links: 404 Hatalar. Alınan ya da gönderilen linklerin ulaşılamıyor olması anlamına gelir.
Backlinks Counter: Backlink sayacı.  Sitenizde kaç adet backlink olduğunu gösterir.
Robots.txt: Arama motoru tarayıcılarının sitenizde erişmesini istemediğiniz yerleri gösteren ve sitenizin kök dizininde bulunan bir dosyadır.

 

seo eğitimi

seo eğitim

seo akademi

XML Sitemap: Site Haritası. GoogleBot gibi siteye uğrayan botların, siteyi daha iyi bir biçimde indexlemesi için rehberlik eden bir dosyadır.
URL Rewrite: Url Yapısı. Web sitenin karakter dizgisine verilen addır.
Underscores in the URLs: Altı çizili URL. Arama motorlarının önemli gördüğü URL yapılarıdır.
Blocking Factors (Flash - Frames): Bloklama katsayısı.
Blog: Site blog kontrolü. Web sitenizin bağlantılı olduğu blogları kontrol eder.
Related Websites: İlgili Siteler. Site ile alakalı olan diğer web adresleri.
Nested Tables Test: İç içe tablo. Sayfada iç içe geçmiş tablolara verilen isimdir. Birden fazla tablo sayfayı yavaşlatır.
Image Expires Tag Test: Resim tagi. İçerik bitiminde görselleri tagleme.
Favicon: Favorites icon kısaltması olan Favicon, Websitesi, URL veya Yer İşareti ikonu olarak bilinir.
Custom 404 Page: “Dosya bulunamıyor.” anlamına gelmektedir.
Conversion Forms: Dönüş formları. Sayfaya ya da reklama tıklanma oranını gösteren veri.
Above the Fold Content: Büyük başlık üstü. Sayfa hızını artırmak için yapılan uygulama.
Page Size: Sayfa boyutu. Sayfanın web sitesinde kapladığı alan.
Language: Html dili. Kodların yazıldığı dil anlamına gelmektedir.
Printability: Basılabilirlik. Sayfanın okunabilirliği ve basılabilmesi hakkında bilgi verir.
Email Privacy: Email Kodlama. Mail güvenliğini sağlar.
Spam Block: Ip blacklist. Kara listeye alınan ve bloklanan Iplerdir.
Web server: Web sunucusu. Web sayfalarını internette barındırmak için gerekli olan alanın kiralanmasıdır.
Font script: Yazı Boyutu. Web sayfalarında bulunan metinlerin boyutunu nitelendirir.
JavaScript Framework: Hazır fonksiyon ve bileşenleri ile web sayfalarını daha etkileşimli ve kullanışlı hale getiren sistem.
Video player: Video Oynatıcısı.
Programming language: Program dili. Bilgisayarlara hangi işi nasıl yapması gerektiğini öğreten sistem.
CMS: İçerik yönetim sistemi anlamına gelir. Rapor yazma ve veri toplama gibi kullanıcı tabanlı işlemleri yapar.

seo eğitmeni

seo eğitmen

seo eğitimleri

Analytics: Ücretsiz bir Google aracı. Sitenizi ziyaret eden kullanıcılar hakkında bilgi almanızı sağlar.
W3C Validity: W3 standartlarına uyumluluk anlamına gelir.
Doctype: DocType; sayfada kullanılan standartı browsera (tarayıcı) bildirmek için kullanılan bir yöntemdir.
Encoding: Web sitede yer alan metin ve görselleri şifreleme anlamına gelir.
Mobil görünürlük: Web sitelerinin telefonlarda ve mobil cihazlarda görünürlüğüdür.
Mobil yükleme hızı: Web sitelerinin mobil cihazlarda yüklenme hızıdır.
Mobile Optimization: Mobil optimizasyon anlamına gelir. Web sitelerinin mobil cihazlara uygun hale getirilmesidir.
Mobil CSS: CSS yani Cascading Style Sheets, basamaklı stil sayfaları anlamına gelir. Mobilde sayfaların tasarımı ve sunumunu yöneten bir dildir.
Meta Tag Viewport: Web sitesinde çalışmayı zoom yaparak, mobil tarayıcılarda büyütüp küçülterek gezinti yapmayı sağlayan tagdir.

Mobil Yönlendirme: İnternet sitesinin mobil bölümünün orjinal siteden farklı olması isteniyorsa mobil siteye yönlendirme kodu kullanılır. Girilen yerin bilgisayar mı mobil cihaz mı olduğunu anlamayı sağlar.
Flash içeriği: Web sitesinde yer alan vektörel içeriklerdir.
Site Loading Speed Test: Sayfa yüklenme hızı. SEO’da önemli faktörlerden biridir.
Mobile Load Time: Mobil yüklenme hızı. Sayfanın mobilde ne kadar sürede yüklendiğidir.
HTML Page Size Test: HTML sayfa boyut testi. Sayfanın büyüklüğünün uygunluğunu test eder.
HTML Compression/GZIP Test: Sayfanın sıkıştırılıp sıkıştırılmadığını kontrol eder.
Page Cache Test: Sayfanın ön belleğe alınıp alınamayacağını kontrol eder.
JS Minification Test: Java dosyasının küçültülmesini kontrol eder.
CSS Minification Test: CSS dosyasının küçültülmesini kontrol eder.
Server Signature (imza) Test: Server imza testi. Sitenin güvenliğini test eder.
Safe Browsing (g.tarama Test): Güvenlik testi.
Barındırıldığı Firma: Domainin barındırıldığı firmanın kontrolünü yapar.
IP Adresi: İnterneti ya da TCP/IP protokolü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adres.
IP Kayıtlı Diğer Siteler: IP adresinin kayıtlı olduğu sitelerin güvenliğini test eder.
Sunucu (hosting) Lokasyonu: Sunucunun bulunduğu ülke/şehirdir.
DNS Bilgileri: Mail sunucuları, domain isimleri ve IP adresleri gibi bilgileri tutan bir yapıdır.
SSL Sertifika: İnternet sitelerinde veri güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan uygulamadır.